0 შეგროვდა
5,000 შესაგრვებელი
ფოთი
0%
დაფინანსებულული
130 შეგროვდა
3,300 შესაგრვებელი
3.94%
დაფინანსებულული
311 შეგროვდა
500 შესაგრვებელი
62.20%
დაფინანსებულული
0 შეგროვდა
700 შესაგრვებელი
0%
დაფინანსებულული

პროექტი რომელიც მოგწონთ

სოციალური მაცივარი

140 შეგროვდა
700 შესაგრვებელი
20.00%
დაფინანსებულული

პროექტი რომელიც მოგწონთ

სერფინგი საქართველოში

10 შეგროვდა
2,500 შესაგრვებელი
0.40%
დაფინანსებულული
3 შეგროვდა
100 შესაგრვებელი
Jimi თბილისი
3.00%
დაფინანსებულული

პროექტი რომელიც მოგწონთ

ორიგამი

5 შეგროვდა
500 შესაგრვებელი
1.00%
დაფინანსებულული
0 შეგროვდა
400 შესაგრვებელი
0%
დაფინანსებულული

პროექტი რომელიც მოგწონთ

ერთად დავრგოთ მილიონი ხე

11 შეგროვდა
200 შესაგრვებელი
5.50%
დაფინანსებულული