20 შეგროვებული
100 შესაგროვებელი
20.00%
შეგროვებული
311 შეგროვებული
500 შესაგროვებელი
62.20%
შეგროვებული
3 შეგროვებული
100 შესაგროვებელი
Jimi თბილისი
3.00%
შეგროვებული