20 შეგროვებული
200 შესაგროვებელი
10.00%
შეგროვებული
10 შეგროვებული
300 შესაგროვებელი
3.33%
შეგროვებული
20 შეგროვებული
100 შესაგროვებელი
20.00%
შეგროვებული
150 შეგროვებული
700 შესაგროვებელი
21.43%
შეგროვებული
311 შეგროვებული
500 შესაგროვებელი
62.20%
შეგროვებული
11 შეგროვებული
200 შესაგროვებელი
5.50%
შეგროვებული
330 შეგროვებული
330 შესაგროვებელი
100%
შეგროვებული
10 შეგროვებული
2,500 შესაგროვებელი
0.40%
შეგროვებული
3 შეგროვებული
100 შესაგროვებელი
Jimi თბილისი
3.00%
შეგროვებული