ქველმოქმედება

ქველმოქმედება

Showing all 3 results

პროექტები რომელიც მოგწონს

ბავშვთა სახლი

330 შეგროვებული
330 შესაგროვებელი
100%
შეგროვებული
30 შეგროვებული
2,000 შესაგროვებელი
1.50%
შეგროვებული

პროექტები რომელიც მოგწონს

სოციალური მაცივარი

140 შეგროვებული
700 შესაგროვებელი
20.00%
შეგროვებული