სოციალური

Showing all 2 results

პროექტები რომელიც მოგწონს

სერფინგი საქართველოში

10 შეგროვებული
2,500 შესაგროვებელი
0.40%
შეგროვებული

პროექტები რომელიც მოგწონს

სოციალური მაცივარი

140 შეგროვებული
700 შესაგროვებელი
20.00%
შეგროვებული