დავეხმაროთ ჩვენს უკრაინელ მეგობრებს

1 0
30 შეგროვებული
2,000 შესაგროვებელი
Raised Percent :
1.50%

0 დღე დარჩა
1.50% დაფინანსებული
გადარიცხე სასურველი თანხა Minimum amount is ₾1 Maximum amount is ₾100000

ისე, როგორც არასდროს, დღეს ჩენს უკრაინელ ძმებს და დებს თანადგომა სჭირდებათ. მოგეხსენებათ ამა წლის 23 თებერვალს რუსეთმა განაახლა საომარი მოქმედებები უკრაინის ტერიტორიაზე, რითაც კიდევ ერთხელ დაარღვია უკრაინის საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრები. აღნიშნულმა ფაქტმა გამოიწვია სიტუაციის ესკალაცია. ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, გვსურს მცირედით დავეხმაროთ ჩვენს მოძმე ერს და შესაძლებლობის ფარგლებში შევაგროვოთ თანხა, რომელიც გადაირიცხება უკრაინაში, ომის შედეგად მიყენებული ზარალის შესამსუბუქებლად

პროდუქტის შეძენა
სახელი თანხა თარიღი
ანონიმური 30 March 01, 2022